Topovske šupe

 

Centar za primenjenu istoriju organizuje stalne posete lokaciji nekadašnjeg logora Topovske šupe u Beogradu. Posete je moguće organizovati tokom cele godine. Nepohodna je prethodna najava posete od minimum 3 nedelje unapred zbog organizacije, jer se originalne zgrade logora nalaze na privatnom posedu.

 

Ukoliko želite da rezervišete vođenje, možete to uraditi putem sekcije na naslovnoj strani vebsajta - Rezerviši, ili putem mejla na centarzaprimenjenuistoriju@gmail.com

 

 

O logoru Topovske šupe
U blizini centra Beograda između avgusta i novembra 1941. godine nalazio se logor za Jevreje i Rome poznat kao logor Topovske šupe. Svi, osim retkih slučajeva, ubijeni su u masovnim streljanjima u jesen 1941. godine uglavnom na stratištu u Jabuci kod Pančeva. Po raspoloživim procenama, kroz njega je prošlo oko 5.000 Jevreja i 1.500 Roma. O Topovskim šupama se i dan danas, nažalost, jako malo zna. Danas, lokacija logora Topovske šupe je zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti, i samoj lokaciji preti uništenje zbog najavljene izgradnje tržnog centra.

 

Više o logoru Topovske šupe: http://topovskesupe.rs/