Mapiranje mesta sećanja II

Memorijalizacija u Srbiji - mapiranje mesta sećanja je istraživački projekat u okviru kojeg će tim istraživača/ica Centra za primenjenu istoriju, zajedno sa lokalnim koordinatorima/kama iz 10 gradova u Srbiji, u toku 2020/21. mapirati obeležena i neobeležena mesta sećanja na sukobe '90ih godina.

 

Projekat je deo šireg programa CPI u okviru kojeg se planira istraživanje i mapiranje kako postojećih memorijalnih obeležja u gradovima u Srbiji koja govore o sukobima '90ih, tako i onih "zaboravljenih" i "potisnutih" sećanja koja nisu deo vladajuće politike sećanja (anitratni pokreti i otpori ratu, prisline mobilizacije, logori u Srbiji ...).

 

U ovoj fazi, mapiranje će biti obavljeno u Beogradu, Šidu, Užicu, Pančevu, Priboju, Novom Pazaru, Nišu, Somboru, Prijepolju i Kraljevu.

 

Projekat podrazumeva i organizaciju edukativnog modula za lokalne koordinatore/ke o kulturi sećanja i suočavanju s prošlošću, kao i javna vođenja za građane/ke na mapirane lokacije na lokalu i završni događaj u Beogradu gde će biti prezentovano istraživanje.

 

Svi podaci o mapiranim lokacijama, zajedno sa pratećom dokumentacijom, fotografijama, intervjuima i interaktivnom mapom, biće objavljeni na vebsajtu projekta tokom 2021. godine.

 

 

Projekat podržava  

Mapiranje mesta sećanja II

Memorijalizacija u Srbiji - mapiranje mesta sećanja je istraživački projekat u okviru kojeg će tim istraživača/ica Centra za primenjenu istoriju, zajedno sa lokalnim koordinatorima/kama iz 10 gradova u Srbiji, u toku 2020/21. mapirati obeležena i neobeležena mesta sećanja na sukobe '90ih godina.

 

Projekat je deo šireg programa CPI u okviru kojeg se planira istraživanje i mapiranje kako postojećih memorijalnih obeležja u gradovima u Srbiji koja govore o sukobima '90ih, tako i onih "zaboravljenih" i "potisnutih" sećanja koja nisu deo vladajuće politike sećanja (anitratni pokreti i otpori ratu, prisline mobilizacije, logori u Srbiji ...).

 

U ovoj fazi, mapiranje će biti obavljeno u Beogradu, Šidu, Užicu, Pančevu, Priboju, Novom Pazaru, Nišu, Somboru, Prijepolju i Kraljevu.

 

Projekat podrazumeva i organizaciju edukativnog modula za lokalne koordinatore/ke o kulturi sećanja i suočavanju s prošlošću, kao i javna vođenja za građane/ke na mapirane lokacije na lokalu i završni događaj u Beogradu gde će biti prezentovano istraživanje.

 

Svi podaci o mapiranim lokacijama, zajedno sa pratećom dokumentacijom, fotografijama, intervjuima i interaktivnom mapom, biće objavljeni na vebsajtu projekta tokom 2021. godine.

 

 

Projekat podržava