Logor Topovske šupe

Digitalizovana istorija logora Topovske šupe

 

Mapiranje Holokausta – očuvanje logora Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi  istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da tokom 2019. i 2020. godine izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije i dokumentovanje trenutnog stanja kako bi se trajno očuvalo sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje sastoji se od prikupljanja arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjua, izrade baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti i alarmiranja domaće i međunarodne javnosti, projektni tim je pokrenuo javnu kampanju za zaštitu izvornih logorskih objekata od uništenja kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe.

 

 

 

Vebsajt projekta

http://topovskesupe.rs/

 

Video intervjui sa istoričarima, potomcima žrtava i predstavnicima institucija

Intervjui

 

 

Projektni tim

Istorijski istraživač - Milovan Pisarri

Koordinatorka projekta - Ružica Dević

Partner ne projektu u Nemačkoj - Culture and more / http://www.cultureandmore.com/de

Projekat su podržali - IHRA, Claims Conference, Savez jevrejskih opština Srbije i Ambasada Savezne Republike Nemačke Beograd

Logor Topovske šupe

Digitalizovana istorija logora Topovske šupe

 

Mapiranje Holokausta – očuvanje logora Topovske šupe je naučno-istraživački projekat Centra za primenjenu istoriju, koji ima za cilj da javnosti predstavi  istoriju logora Topovske šupe. Projektni tim namerava da tokom 2019. i 2020. godine izvrši istoriografsko istraživanje logora, mapiranje lokacije i dokumentovanje trenutnog stanja kako bi se trajno očuvalo sećanje na logor i žrtve logora. Istoriografsko istraživanje sastoji se od prikupljanja arhivske građe u arhivima u Srbiji i Nemačkoj, intervjua, izrade baze podataka žrtava logora i objavljivanje rezultata na vebsajtu projekta. U cilju podizanja svesti i alarmiranja domaće i međunarodne javnosti, projektni tim je pokrenuo javnu kampanju za zaštitu izvornih logorskih objekata od uništenja kao prvi korak ka izgradnji trajnog memorijala Topovske šupe.

 

 

 

Vebsajt projekta

http://topovskesupe.rs/

 

Video intervjui sa istoričarima, potomcima žrtava i predstavnicima institucija

Intervjui

 

 

Projektni tim

Istorijski istraživač - Milovan Pisarri

Koordinatorka projekta - Ružica Dević

Partner ne projektu u Nemačkoj - Culture and more / http://www.cultureandmore.com/de

Projekat su podržali - IHRA, Claims Conference, Savez jevrejskih opština Srbije i Ambasada Savezne Republike Nemačke Beograd