Mapiranje Holokausta

Tim Centra za primenjenu istoriju realizuje tokom 2020. godine istraživački projekat o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog sv. rata – Mapiranje Holokausta: mesta sećanja u Srbiji. Mapirano je ukupno 9 lokacija (Banjica, Topovske šupe, Sajmište, Novi Bečej, Zrenjanin, Šabac, Niš, Subotica i Bor) koje će biti predstavljene kroz arhivska dokumenta, savremene fotografije i prateće istorijske tekstove na vebsajtu koji će biti online u narednom periodu.

 

Kao deo aktivnosti realizovana je i školska izložba o Holokaustu koja će gostovati u 7 škola u Srbiji.

 

Otvaranje prve izložbe organizovano je 2. marta u Prvoj beogradskoj gimnaziji  nakon čega se izložba seli u Novi Bečej, Trstenik, Bor, Lazarevac, Železničku školu u Beogradu i Šabac.


Uz izložbu je pripremljena i prateća publikacija o logorima, koja će biti dostupna tokom trajanja izložbe. Preuzmite publikaciju: Publikacija

 

 

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Srbiji

 

Mapiranje Holokausta

Tim Centra za primenjenu istoriju realizuje tokom 2020. godine istraživački projekat o logorima za Jevreje i Rome u Srbiji za vreme Drugog sv. rata – Mapiranje Holokausta: mesta sećanja u Srbiji. Mapirano je ukupno 9 lokacija (Banjica, Topovske šupe, Sajmište, Novi Bečej, Zrenjanin, Šabac, Niš, Subotica i Bor) koje će biti predstavljene kroz arhivska dokumenta, savremene fotografije i prateće istorijske tekstove na vebsajtu koji će biti online u narednom periodu.

 

Kao deo aktivnosti realizovana je i školska izložba o Holokaustu koja će gostovati u 7 škola u Srbiji.

 

Otvaranje prve izložbe organizovano je 2. marta u Prvoj beogradskoj gimnaziji  nakon čega se izložba seli u Novi Bečej, Trstenik, Bor, Lazarevac, Železničku školu u Beogradu i Šabac.


Uz izložbu je pripremljena i prateća publikacija o logorima, koja će biti dostupna tokom trajanja izložbe. Preuzmite publikaciju: Publikacija

 

 

Projekat se realizuje uz podršku Ambasade SAD u Srbiji

 

PUBLIKACIJE